IKEA Event 23 24 April

IKEA با هم برای ماه زمین

[ad_1]

ایجاد اقتصاد دایره ای رابطه بین IKEA و Furniture Bank با ملاقات ملیسا باربوسا (IKEA) و شریک خیریه Annalee Sawiak (Furniture Link) در سال 2019 آغاز شد. تا سال 2020 بانک مبلمان در تورنتو به ارائه دهنده راه حلی برای IKEA برای استفاده مجدد پایدار برای عرضه ثابت تشک های برگشتی با کیفیت از IKEA برمی گردد […]

[ad_2]

منبع