CM4231WH-S رویه فلزی کروم وندی و شیشه سکوریت و میز مبل چوبی سفید


CM4231WH-S وندی روکش فلزی کروم و شیشه سکوریت و میز مبل چوبی سفید. ابعاد میز مبل 48 × 16 × 30 اینچ ارتفاع دارد. مقداری مونتاژ مورد نیاز است.

منبع: CM4231WH-S رویه فلزی کروم وندی و شیشه سکوریت و میز مبل چوبی سفید

این مطلب در حمام، اتاق خواب، اتاق سرگرمی، آشپزخانه، اتاق نشیمن، دفتر توسط wpadmin ارسال شده است. پیوند ثابت را نشانه گذاری کنید.منبع

CM4352C استودیو لولۀ قرمز قاب فلزی تفنگ کیلی و میز قهوه خوری 3 صفحه ای گرد شیشه ای شفاف

CM4352C استودیو لولۀ قرمز قاب فلزی تفنگ کیلی و میز قهوه خوری 3 صفحه ای گرد شیشه ای شفاف


CM4352C استودیو لوله‌ای قرمز قاب فلزی تفنگی و میز قهوه‌خوری با روکش شیشه‌ای شفاف 3 گرد. ابعاد میز قهوه 46 1/2 اینچ x 39 اینچ x 18 1/8 اینچ H. مقداری مونتاژ لازم است.

منبع: CM4352C استودیو لولۀ قرمز قاب فلزی تفنگ کیلی و میز قهوه خوری 3 صفحه ای گرد شیشه ای شفاف

این مطلب در اتاق خواب، اتاق سرگرمی، اتاق نشیمن، دفتر توسط wpadmin ارسال شده است. پیوند ثابت را نشانه گذاری کنید.منبع

CM4352E استودیو لوله‌ای قرمز قاب فلزی تفنگ کیلی و میز انتهایی صفحه‌های شیشه‌ای شفاف دوتایی گرد

CM4352E استودیو لوله‌ای قرمز قاب فلزی تفنگ کیلی و میز انتهایی صفحه‌های شیشه‌ای شفاف دوتایی گرد


CM4352E استودیو لوله‌ای قرمز قاب فلزی تفنگی و میز انتهایی 2 گرد شیشه‌ای شفاف. ابعاد جدول انتهایی 29 7/8 اینچ x 22 7/8 اینچ x 24 اینچ است. مقداری مونتاژ مورد نیاز است.

منبع: CM4352E استودیو لوله‌ای قرمز قاب فلزی تفنگ کیلی و میز انتهایی صفحه‌های شیشه‌ای شفاف دوتایی گرد

این مطلب در اتاق سرگرمی، اتاق نشیمن، دفتر توسط wpadmin ارسال شده است. پیوند ثابت را نشانه گذاری کنید.منبع

CM4352S استودیو لوله ای قرمز قاب فلزی تفنگ کیلی و میز کنسول ورودی 2 مبل شیشه ای شفاف و قفسه

CM4352S استودیو لوله ای قرمز قاب فلزی تفنگ کیلی و میز کنسول ورودی 2 مبل شیشه ای شفاف و قفسه


CM4352S قاب فلزی اسلحه‌ای استودیو لوله‌دار قرمز و میز کنسول ورودی 2 مبل شیشه‌ای شفاف و قفسه. ابعاد میز مبل 53 7/8 اینچ x 16 1/8 اینچ x 29 1/2 اینچ H. مقداری مونتاژ لازم است.

منبع: CM4352S استودیو لوله ای قرمز قاب فلزی تفنگ کیلی و میز کنسول ورودی 2 مبل شیشه ای شفاف و قفسه

این مطلب در اتاق خواب، اتاق غذاخوری، اتاق سرگرمی، اتاق نشیمن، دفتر توسط wpadmin ارسال شده است. پیوند ثابت را نشانه گذاری کنید.منبع