ویکسز دیجیتال | خرید ممبر فیک | خرید ممبر واقعی | خرید ممبر گروه – خرید ممبر واقعی و فیک برای گروه های تلگرامی

خرید ممبر واقعی و فیک گروه تلگرام

اعضای جدید کاملا واقعی بوده و از طریق اد اجباری به گروه اضافه خواهند شد.

پس از افزایش اعضای گروه  به دلیل اینکه اعضای جدید واقعی هستند نیاز است تا مدیریت بیشتری روی گروه خود داشته باشید.

ریزش ممبر اجباری گروه بین 10 تا 70 درصد خواهد بود و موضوع گروه شما و نحوه مدیریت شما نقش به سزایی در کاهش این آمار خواهد داشت.

لطفا قبل از ارسال سفارش اد ممبر گروه را باز کنید.

سفارشات در کمتر یک روز کار انجام خواهند شد و افزایش اعضای گروه تلگرامی شما تا 100 هزار عضو ممکن است.

خرید ممبر فیک گروه

توجه داشته باشید که :

گروه باید از تصویر مناسب و اسم مناسبی برخوردار باشد.

ریزش در این روش بسیار کم بوده و زیر 5 درصد خواهد بود.

قابلیت اد را قبل از ثبت سفارش در گروه خود فعال کنید.

افزایش ممبر فیک گروه تا 20 هزار عضو قابل انجام می باشد.

زمان انجام سفارش کمتر از یک روز کار است.

  • مانند: https://t.me/joinchat/AAAAADucqVnxFQYsYu5qHQ
  • خانه
  • خرید ممبر واقعی و فیک برای گروه های تلگرامی